Jak zmienić Jedno:Klik na Bi:Klik?

3 marca, 2023

Piloty marki Proxima ustawione są domyślnie w tryb pracy JEDNOKLIK. Istnieje możliwość zmiany trybu pracy pilota na Bi:KLIK. W tym celu należy nacisnąć szybko, min. 20 – krotnie dowolny przycisk pilota. Ostatnie kliknięcie trzymamy do momentu, aż dioda zacznie świecić kolorem czerwonym. W momencie zaświecenia diody należy niezwłocznie zwolnić przycisk. Miganie diody (2 długie i 4 krótkie błyski – hymn kibica) sygnalizuje poprawną zmianę trybu pracy pilota. Kolejne przeprowadzenie powyższej procedury ponownie zmienia tryb pracy pilota.  • Znajdź nas na