Jak sprawdzić stan baterii pilota?

3 marca, 2023

W pilotach marki Proxima poprawny stan naładowania baterii sygnalizuje zielona dioda LED, natomiast czerwona dioda LED, informuje o tym, że bateria pilota jest do wymiany. Użytkownik może w każdej chwili, trzykrotnym naciśnięciem przycisku pilota sprawdzić aktualny stan baterii:
bardzo dobra – trzy zielone błyski diody LED pilota,
dobra – dwa zielone błyski diody LED pilota,
dostateczna – jeden zielony błysk diody LED pilota,
bateria do wymiany – jeden czerwony błysk diody LED.  • Znajdź nas na