Warunki korzystania ze strony

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Proxima sp.j. z siedzibą we Toruniu (87-100) przy ul. Polnej 23a.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy związanej z zakupem przez Państwa towarów i usług w Proxima sp.j. (Art. 6 ust.1 pkt. b RODO) oraz do celów analitycznych wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (Art. 6 ust.1 pkt. f RODO), za które administrator uznaje w szczególności marketing, w tym przesyłanie informacji o oferowanych produktach i usługach, obsługi sprzedaży oraz usług posprzedażowych, w tym rozpatrywania reklamacji, ustaleń, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, jak również w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, w celach archiwalnych, w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów).
  3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora, w szczególności współpracujące z Proxima sp.j. podmioty świadczące usługi kurierskie, informatyczne, ubezpieczeniowe, likwidacji szkód, prawne, partnerzy handlowi których oferta uzupełnia naszą.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym wypełniania obowiązków związanych z kontrolą podatkową oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartej umowy oraz roszczeń podatkowych.
  5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych, jeśli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy przetwarzali Państwa dane.
  6. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, gdyż jest niezbędne do realizacji umowy związanej z zakupem towarów i usług w Proxima sp.j. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji przez Proxima sp.j. tej umowy.
  8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy Proxima sp.j. a Panem/Panią oraz w celu,

–   przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego realizowanego przez Proxima sp.j.,

–   odpowiedzi na pytania,

–   obsługi procesu reklamacji,

–   w celu ewentualnego zawarcia umowy: handlowej,  obsługi serwisowej,

–   w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i zobowiązań,

–   dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji,

–   potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

  • Znajdź nas na