Strefa instalatora
» powrót do oferty
Powiadomienia
Radiolinie
Systemy
antynapadowe
Piloty
Piloty
Specjalne
Kontrola
dostępu
Akcesoria
DIALER 300D miniporównaj
Dialer 300D Mini -  powiadomienie GSM bez wyjść, z telefonem przemysłowym, przeznaczony jest przede wszystkim do pracy razem z systemem alarmowym i wszędzie tam gdzie potrzebna jest informacja o zmianie typu zwarty/rozwarty (np. czy działa klimatyzacja lub włączone jest ogrzewanie) i czy w monitorowanym obiekcie nie zabrakło 230V AC.
Cena produktu
dostępna
po zalogowaniu
Jeżeli nie posiadasz konta
skontaktuj się z nami.
PARAMETRY PODSTAWOWE:


Zasilanie     12V
Pobór prądu     100mA w czuwaniu
Ilość wejść     8
Ilość użytkowników     8
Zakres GSM     850/900/1800/1900 MHz
Wymiary     130/100/40 mm
   

FUNKCJE DODATKOWE:


 • 8 wejść, w tym 6 natychmiastowych (IN1-do IN 4), wej. IN5 kontrolujące zasilacz sieciowy (może być 24h), wej. IN6 będące linią sabotażową (może być 24h), 1 zwłoczne przy powrocie do obiektu/natychmiastowe (IN7), 1 uzbrajające/rozbrajające (IN8),
 • tylko uzbrojone urządzenie reaguje na stan wejść (wyjątkiem są wej. IN5 i IN6, jeśli są 24h),
 • możliwość zdalnego odczytu stanu 8 wejść (Wysłanie CLIPa, odpowiedź SMS), tzw. status dialera,
 • możliwość zdalnego sterowania dialerem poprzez wiadomość SMS (uzbrojenie/rozbrojenie),
 • 8 numerów telefonów użytkowników,
 • 8 niezależnych testów o zaprogramowanych godzinach,
 • programowane ograniczenie ilości komunikatów wysyłanych w ciągu 1 godziny,
 • wysyłanie SMSów o maksymalnej długości 56 znaków.
DIALER 300Dporównaj
Dialer 300D powiadomienie GSM z czterema wyjściami, często instalowany jako alarm ochraniający budowę w stanie surowym, powiadamiający clipem bądź SMSem o uzbrojeniu / rozbrojeniu, alarmie, braku zasilania 230V, naruszeniu lini itp, można za pomocą SMSa włączyć inne urządzenie np. ogrzewanie.
Cena produktu
dostępna
po zalogowaniu
Jeżeli nie posiadasz konta
skontaktuj się z nami.
PARAMETRY PODSTAWOWE:


Zasilanie     12V
Pobór prądu     100mA w czuwaniu
Ilość wejść     8
Ilość wyjść     4 (1-3-4 OC 100mA i 2 NO 3A)
Ilość użytkowników     8
Zakres GSM     850/900/1800/1900 MHz
 Wymiary     130/100/40 mm

FUNKCJE DODATKOWE:


 • 8 wejść, w tym 6 natychmiastowych (IN1-do IN 4), wej. IN5 kontrolujące zasilacz sieciowy (może być 24h) , wej. IN6 będące linią sabotażową (może być 24h), 1 zwłoczne przy powrocie do obiektu/natychmiastowe (IN7), 1 uzbrajające/rozbrajające (IN8). Tylko uzbrojone urządzenie reaguje na stan wejść (wyjątkiem są wej. IN5 i IN6, jeśli są 24h),
 • 4 wyjścia (OUT1 - Uzbrojenie/Rozbrojenie typu OC, OUT2-Syrena-Alarm, OUT3 i OUT4 do dyspozycji użytkownika sterowanego przez SMSa), wyjścia OUT1-OUT3-OUT4 są wyjściami typu open kolektor (OC) 100mA, a wyjście OUT2 jest to wyjście przekaźnikowe NO -3A,

 • możliwość zdalnego odczytu stanu 8 wejść, oraz 4 wyjść dialera (Wysłanie CLIPu, odpowiedź SMS), tzw. status dialera,

 • możliwość zdalnego sterowania dialerem poprzez wiadomość SMS (uzbrojenie/rozbrojenie, włączenie/wyłączenie syreny, włączenie/wyłączenie wyjść OUT3 i OUT4),

 • programowana opcja głośnego potwierdzania uzbrajania/rozbrajania (OUT2-Syrena/ Alarm),

 • 8 niezależnych testów o zaprogramowanych godzinach,
 • tabela max 64 reakcji na zdarzenia. Zdarzeniem jest zmiana stanu na wejściu 1-7 i nadejście każdej zaprogramowanej godziny bezwzględnego sygnału testowego, oraz uzbrojenie i rozbrojenie dialera,
 • programowane ograniczenie ilości komunikatów wysyłanych w ciągu 1 godziny,
 • programowany czas włączenia lokalnej syreny. 
DIALER 900 miniporównaj
Dialer 900mini programowany za pomocą kabla USB, możliwość powiadomienia 64 abonentów przez sms lub clip oraz przekazanie dowolnego smsa do abonentów. Często wykorzystywane przez centra zarządzania kryzysowego oraz ochotnicze straże pożarne, jednym sms, clipem lub przyciśnięciem pilota możemy powiadomić naraz 64 osoby. Moduł posada wbudowany odbiornik radiowy.
Cena produktu
dostępna
po zalogowaniu
Jeżeli nie posiadasz konta
skontaktuj się z nami.
PARAMETRY PODSTAWOWE:


Zasilanie     12V
Pobór prądu     100mA w czuwaniu
Ilość wejść     6+1
Ilość użytkowników     64
Ilość pilotów     64
Zakres GSM     850/900/1800/1900 MHz
 Wymiary     130/100/40 mm

FUNKCJE DODATKOWE:

 • wejścia (1-6) rozpoznają 6 rodzajów zmian napięcia (podanie masy, zanik masy, podanie +12V, zanik +12V, zmiana masa/+12V, zmiana +12V/masa),
 • każde wejście po pobudzeniu, może być blokowane na 1-255s,
 • konfigurowanie dialera programem DIAL900 (komputerem PC z systemem WINDOWS XP/VISTA/WIN 7 poprzez port USB),
 • sygnalizacja zaniku zasilania sieciowego z możliwością programowania zwłoki, z ochroną akumulatora,
 • wskaźnik poziomu sygnału GSM sześcioma diodami LED dialera,
 • sygnalizacja dwukolorową diodą LED stanu pracy dialera GSM,
 • sygnalizacja żółtą diodą LED stanu połączenia z siecią GSM,
 • przesyłanie obcego SMSa do wybranego abonenta,
 • łatwa aktualizacja oprogramowania dialera (Bootloader),
 • SMS abonenta z uprawnieniami może:

           - zmienić czasy autotestów,
           - zmienić datę i czas zegara,
           - zmienić numer telefonu i nazwę abonenta na jednej z 64 pozycji,
           - odczytać czasy czterech autotestów,
           - odczytać czas zegara dialera,
           - odczytać numer telefonu i nazwę abonenta zapisanego na jednej z 64    
              pozycji,

           - obsługiwać kody USSD karty dialera (doładowanie, itp.).

DIALER 300D mini ARCporównaj
Dialer 300D Mini ARC -  Nadajnik GSM z zasilaczem i akumulatorem w obudowie
przystosowanej do montażu na ścianie, przeznaczony jest przede wszystkim do pracy razem z systemem alarmowym i wszędzie tam gdzie potrzebna jest informacja o zmianie typu zwarty/rozwarty (np. czy działa klimatyzacja lub włączone jest ogrzewanie) i czy w monitorowanym obiekcie nie zabrakło 230V AC.
Cena produktu
dostępna
po zalogowaniu
Jeżeli nie posiadasz konta
skontaktuj się z nami.
PARAMETRY PODSTAWOWE:


Zasilanie     230V/12V
Pobór prądu     100mA w czuwaniu
Ilość wejść     8
Ilość użytkowników     8
Zakres GSM     850/900/1800/1900 MHz
Wymiary     20cm x 12cm x 3,5cm
 Akumulator     0,8 Ah 12V

FUNKCJE DODATKOWE:


 • 8 wejść, w tym 6 natychmiastowych (IN1-do IN 4), wej. IN5 kontrolujące zasilacz sieciowy (może być 24h), wej. IN6 będące linią sabotażową (może być 24h), 1 zwłoczne przy powrocie doobiektu/natychmiastowe (IN7), 1 uzbrajające/rozbrajające (IN8),
 • tylko uzbrojone urządzenie reaguje na stan wejść (wyjątkiem są wej. IN5 i IN6, jeśli są 24h),
 • możliwość zdalnego odczytu stanu 8 wejść (Wysłanie CLIPa, odpowiedź SMS), tzw. status dialera,
 • możliwość  zdalnego sterowania dialerem poprzez wiadomość SMS (uzbrojenie/rozbrojenie),
 • 8 numerów telefonów użytkowników,
 • 8 niezależnych testów o zaprogramowanych godzinach,
 • programowane ograniczenie ilości komunikatów wysyłanych w ciągu 1 godziny,
 • wysyłanie SMSów o maksymalnej długości 56 znaków.
DIALER 300D ARCporównaj
Dialer 300DARC -  Nadajnik GSM z zasilaczem i akumulatorem w obudowie
przystosowanej do montażu na ścianie. Prosty sześcioliniowy system alarmowy - ochrona w czasie budowy, kioski, domki letniskowe itp. Nadzór i sterowanie maszynami (urządzeniami) przez sms. Dialer programuje się przy pomocy specjalnego przewodu  komputerem PC z Widnows Vista lub XP.
Cena produktu
dostępna
po zalogowaniu
Jeżeli nie posiadasz konta
skontaktuj się z nami.
PARAMETRY PODSTAWOWE:


Zasilanie     12V
Pobór prądu     100mA w czuwaniu
Ilość wejść     8
Ilość wyjść     4 (1-3-4 OC 100mA i 2 NO 3A)
Ilość użytkowników     8
Zakres GSM     850/900/1800/1900 MHz
 Wymiary     20cm x 12cm x 3,5cm

FUNKCJE DODATKOWE:


 • 8 wejść, w tym 6 natychmiastowych (IN1-do IN 4), wej. IN5 kontrolujące zasilacz sieciowy (może być 24h), wej. IN6 będące linią sabotażową (może być 24h), 1 zwłoczne przy powrocie do obiektu/natychmiastowe (IN7), 1 uzbrajające/rozbrajające (IN8). Tylko uzbrojone urządzenie reaguje na stan wejść (wyjątkiem są wej. IN5 i IN6, jeśli są 24h),
 • 4 wyjścia (OUT1 - Uzbrojenie/Rozbrojenie typu OC, OUT2-Syrena-Alarm, OUT3 i OUT4 do dyspozycji użytkownika sterowanego przez SMSa), wyjścia OUT1-OUT3-OUT4 są wyjściami typu open kolektor (OC) 100mA, a wyjście OUT2 jest to wyjście przekaźńikowe NO -3A,

 • możliwość zdalnego odczytu stanu 8 wejść, oraz 4 wyjść dialera (Wysłanie CLIPu, odpowiedź SMS), tzw. status dialera,

 • możliwość zdalnego sterowania dialerem poprzez wiadomość SMS (uzbrojenie/rozbrojenie, włączenie/wyłączenie syreny, włączenie/wyłączenie wyjść OUT3 i OUT4),

 • programowana opcja głośnego potwierdzania uzbrajania/rozbrajania, (OUT2-Syrena/ Alarm),

 • 8 niezależnych testów o zaprogramowanych godzinach,
 • tabela max 64 reakcji na zdarzenia. Zdarzeniem jest zmiana stanu na wejściu 1-7 i nadejście każdej zaprogramowanej godziny bezwzględnego sygnału testowego, oraz uzbrojenie i rozbrojenie dialera,
 • programowane ograniczenie ilości komunikatów wysyłanych w ciągu 1 godziny,
 • programowany czas włączenia lokalnej syreny.
ZESTAW PROGRAMUJĄCY porównaj
Przewód do programowania dialerów 300D za pomocą komputera PC z Windows Vista lub Windows XP,Windows 7. Przewód pozwala połączyć moduł GSM (złącze RJ11) z PC (RS232). Do zaprogramowania ustawień potrzebne jest oprogramowanie, które wchodzi w skład zestawu programującego. Dla PC nie posiadającego wejscia RS232 niezbędne jest użycie przejsciówki USB/RS232 (nie wchodzi w skład zestawu).
Cena produktu
dostępna
po zalogowaniu
Jeżeli nie posiadasz konta
skontaktuj się z nami.
Copyright © PROXIMA Sp.J. 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie materiałów bez zgody właściciela zabronione.