Jak działa fotokomórka?

6 marca, 2023

Fotokomórka jest jednym z istotniejszych elementów automatyki bramowej. Fotokomórka składa się z dwóch elementów: nadajnika i odbiornika. Nadajnik emituje wiązkę światła podczerwonego, która następnie odbierana jest przez odbiornik. Jeśli na drodze między nadajnikiem, a odbiornikiem pojawi się przeszkoda, odbiornik odnotowuje zdarzenie poprzez które np. zatrzyma ruch bramy.  • Znajdź nas na